Bedrijfsvoering die zorgprofessionals beter ondersteunt

Dat is voor veel betrokken en ambitieuze bestuurders en directeuren in de zorg een belangrijke opdracht.
Het veld van de gezondheidszorg is sterk in beweging. De partners in de eerstelijnszorg, zoals huisartsen, zorggroepen en gezondheidscentra, hebben daarmee direct te maken. Dit geldt ook voor de basis geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Sinds 1 januari 2015 is veel veranderd in de zorg. Veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ brengen met zich mee dat meer mensen met complexe problematiek in de thuissituatie begeleiding nodig hebben. Dit vraagt om meer samenwerking tussen eerstelijnszorg, langdurige zorg en welzijn.
Meer samenwerking tussen zorgprofessionals, stafdiensten, en organisaties in de diverse zorgdomeinen heeft vaak een andere wijze van organiseren tot gevolg. Verbeteringen in de bedrijfsvoering zijn nodig om zorgprofessionals beter te ondersteunen bij hun zorg aan patiënten, bewoners en cliënten. Zodat goede patiëntgerichte zorg wordt geleverd daar waar dat nodig is.

 

Goede bedrijfsvoering voor een goede patiëntgerichte zorg 

Goede zorg, dichtbij, snel beschikbaar, en zonder gedoe. Dat verwacht een patiënt en dat is waar zorgprofessionals zich dag en nacht voor inzetten. Vraagt u zich welk eens af:

  • Hoe zorgen we voor een fijnmazig netwerk in de buurt, zodat mensen met psychische klachten tijdig hulp krijgen?
  • Waar en hoe kunnen huisartsen, GGZ-praktijkondersteuners en psychiaters beter samenwerken?
  • Hoe kunnen we de administratieve lasten voor zorgprofessionals beperken en beheersen?
  • Hoe kunnen we goede zorg blijven leveren met minder geld?
  • Op welke wijze kunnen we meer mensen goed blijven helpen met minder (financiële) middelen?
  • Hoe behouden we de menselijke maat in zorgverlening in onze praktijk of instelling?
  • Moeten wij in onze instelling gaan werken met zelfsturende teams?
  • Waarmee en hoe kan ik ervoor zorgen dat de zorgprofessionals met plezier naar hun werk blijven gaan?
  • Op welke wijze kunnen we de bedrijfsvoering verbeteren zonder grootschalig te reorganiseren?

 

Evenwicht als vooruitzicht

Graag help ik bestuurders en directeuren in de zorg om de taken en de mensen met elkaar in balans te brengen. Om zorgprofessionals beter te ondersteunen bij hun patiëntenzorg, zijn verbeteringen in de bedrijfsvoering belangrijk.
DEA Management & Advies zorgt voor rust en duidelijkheid en stelt evenwicht in het vooruitzicht.

Meer weten? Neem contact op.

Ga terug naar Interim management.


Secured By miniOrange