Disclaimer voor deamea.nl

DEA Management & Advies (Kamer van Koophandel Nr. 70748861), hierna te noemen Deamea, verleent u hierbij toegang tot deamea.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Deamea behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op deamea.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Deamea.
De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven: het geven van een reactie.

Beperkte aansprakelijkheid

Deamea spant zich in om de inhoud van deamea.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Deamea aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie, noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of als gevolg van technische problemen met de website.
In het bijzonder zijn alle prijzen op deamea.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op deamea.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Deamea nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Deamea.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Deamea, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Secured By miniOrange