Hoe kleine werkgevers hun weg kunnen vinden in de arbeidsmarkt-doolhof van Rutte III

Precies 2 maanden geleden werd het regeerakkoord  “Vertrouwen in de toekomst” gepresenteerd. Daarin staat o.a. dat de arbeidsmarkt hervormd moet worden. Bovendien had het demissionaire kabinet in de begroting 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook diverse beleidsprioriteiten en -wijzigingen aangegeven. In de week van 18 december a.s. debatteert de Tweede kamer over deze begroting.

Verdwalen in de informatie

En er is de afgelopen jaren al zoveel veranderd voor het MKB! Denk aan de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015, die de werking van de arbeidsmarkt zou gaan verbeteren. Wordt alles dan nu weer anders? Wat verandert er wel en niet voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers)? En hoe blijven zij op de hoogte van alle wijzigingen? Zij hebben immers geen stafbureau bedrijfsvoering of P&O.

Natuurlijk is er via de media, op internet en via de boekhouder of administratiekantoor veel informatie beschikbaar. Maar dat is vaak zo veel, daar kan je als kleine werkgever in verzuipen. Bovendien, vaak is de informatie niet duidelijk of in ingewikkelde bla-bla taal geschreven. Waar vinden kleine werkgevers een uitleg in zakelijke en heldere taal?

Om welke toekomstige wijzigingen rond personeelszaken gaat het? 

In de begroting 2018 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staan o.a. de volgende wijzigingen die ook voor kleine werkgevers van belang zijn:

  • Minimumloon

Het wettelijk minimumloon gaat omhoog. Vanaf 1 juli 2019 krijgen medewerkers vanaf 21 jaar recht op het wettelijk minimumloon. Ook wordt het jeugd LIV geïntroduceerd.

  • Preventie beroepsziekten

In 2018 start een vierjarig programma gericht op de preventie van beroepsziekten. De afwikkeling van schadeclaims bij beroepsziekten wordt verbeterd door de ontwikkeling van een zelfbindende gedragscode.

  • Participatiewet

De no-riskpolis voor de doelgroep banenafspraak en beschut werk is vanaf 2021 structureel. Dit moet de aarzeling wegnemen bij werkgevers om duurzame dienstverbanden aan te gaan.

  • Compensatieregeling loonkosten bij ziekte

De doelgroep van de compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen (no-riskpolis voor ouderen) wordt op 1 januari 2018 tijdelijk uitgebreid.

  • Wet Ziekteverzekering BES

De Wet Ziekteverzekering BES zal worden aangepast. Het streven is om per 1 januari 2018 de loondervingsvergoeding gedurende het wettelijk zwangerschaps- en bevallingsverlof om te zetten naar een (gemaximeerde) 100 procent vergoeding.

In het Regeerakkoord staan o.a. de volgende wijzigingen die ook voor kleine werkgevers van belang zijn:

  • Het ontslagrecht wordt versoepeld

Het wordt voor bedrijven eenvoudiger om medewerkers te ontslaan. Bedrijven kunnen via de rechter een beëindiging van het arbeidscontract aanvragen wanneer de wettelijke gronden voor het ontslag niet voldoen.

  • Er komt een overbruggingsregeling

Kleine werkgevers krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van de overbruggingsregeling. Wanneer een werknemer wordt ontslagen, en de onderneming de transitievergoeding niet kan voldoen, kan aanspraak gemaakt worden op deze regeling. Daarnaast komt er een compensatie voor de transitievergoeding voor mkb’ers die hun bedrijf beëindigen wegens ziekte of pensionering.

  • Loondoorbetaling bij zieke werknemers wordt verkort

Voor kleine werkgevers wordt de loondoorbetaling verkort naar één jaar in plaats van twee. Dit zal het voor ondernemers eenvoudiger moeten maken om nieuw personeel aan te nemen. Kleine werkgevers zullen wel een kleine premie moeten betalen, om te zorgen dat het UWV de kosten voor de loondoorbetaling van het tweede jaar deels kan financieren.

  • Vaderschapsverlof

Vaders krijgen vanaf 1 januari 2019 vijf in plaats van twee dagen vaderschapsverlof. Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners een aanvullend verlof van vijf weken.

  • Proeftijd en tijdelijke contracten

Is het meerjarencontract langer dan twee jaar, dan mag de proeftijd van een werknemer drie maanden duren. Bij een korter contract blijft de huidige termijn van twee maanden gehandhaafd. Bij een contract voor onbepaalde tijd wordt de proeftijd verruimd naar vijf maanden. En in plaats van na twee jaar kunnen werkgevers werknemers met een tijdelijk contract nu na drie jaar een vast contract aanbieden.

Online Personeelshandboek als wegwijzer in doolhof

Grote vraag is: hoe vinden kleine werkgevers hun weg in de arbeidsmarkt-doolhof van Rutte III? Door het Online Personeelsboek als wegwijzer te gebruiken. Alle relevante informatie over personeelsbeleid in brede zin is hierin overzichtelijk gebundeld, inclusief informatie uit de arbeidswet- en regelgeving. Het Online Personeelshandboek kost een paar euro per medewerker per jaar. Het boek staat veilig opgeslagen in de cloud en is altijd overal online in te zien, ook op tablets en mobiele telefoons.

De informatie in het handboek is altijd actueel. Een redactieteam houdt de wijzigingen in wet- en regelgeving bij en actualiseert de teksten van het Personeelshandboek. Het handboek bevat ook een samenvattend overzicht met toekomstige wijzigingen. Abonnees ontvangen automatisch alle updates, via de mail en rechtstreeks in het handboek. Zo weet je als werkgever dus zeker dat er arbeidsrechtelijk de juiste informatie in staat. Het handboek is te gebruiken als digitaal naslagwerk, en kan daarnaast ingevuld en uitgebreid worden tot een bedrijfshandboek over personeelszaken voor het eigen bedrijf. personeelshandboek

Geïnteresseerd?

Meer weten? Ik kom graag het Online Personeelshandboek laten zien. Zie hier voor meer informatie of neem contact op.

Zie ook algemene informatie over Personeelshandboek.
Meer weten? Neem contact op.

 

Secured By miniOrange