Een organisatie bestaat uit mensen

Het zijn de mensen die de sfeer, de slagkracht en de effectiviteit van een organisatie bepalen. Een organisatie kun je immers geen hand geven, mensen wél! Rust en duidelijkheid in de bedrijfsvoering zijn essentieel voor de cultuur en het resultaat van organisaties in de zorg- en non-profitsector.

Personeelsbeleid

Als bestuurder, directeur of manager bent u verantwoordelijk voor een goed personeelsbeleid. Goed personeelsbeleid betekent dat medewerkers met plezier en gemotiveerd aan het werk zijn en zich betrokken voelen, en dat er een goede werksfeer en een goed werkklimaat is. Goed personeelsbeleid betekent dat er weinig tot geen “gedoe” is met medewerkers. Goed personeelsbeleid betekent rust en duidelijkheid in de organisatie.

Informatie – Personeelshandboek

Geïnformeerde medewerkers zijn gemotiveerde en betrokken medewerkers. Beschikbaarheid van betrouwbare en transparante informatie over de personele gang van zaken is een bouwsteen van goed personeelsbeleid. Denk aan informatie over huis- en gedragsregels, de geldende arbeidsvoorwaarden, het aannamebeleid, opleidingsmogelijkheden en dergelijke. Deze informatie is op een eenvoudige manier voor alle medewerkers toegankelijk te maken met een Online Personeelshandboek.

Ontwikkeling – Loopbaanbegeleiding

De omgeving van organisaties is altijd in beweging. Om te kunnen blijven inspelen op actuele ontwikkelingen en te voldoen aan de vraag van morgen, is het belangrijk dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Daarom zal een goede bestuurder, directeur of manager ervoor zorgen dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen in hun loopbaan en loopbaanbegeleiding beschikbaar stellen voor medewerkers.

Meer weten? Neem contact op.

 


Secured By miniOrange