Personeelsbeleid

Het zijn de mensen die de sfeer, de slagkracht en de effectiviteit van een organisatie bepalen. Een organisatie kun je immers geen hand geven, mensen wél!

Mensen zijn in een organisatie het belangrijkste werkkapitaal, en daar moet u dus zorgvuldig mee omgaan. Als bestuurder, directeur of manager bent u verantwoordelijk voor een goed personeelsbeleid (of Human Resources Management). Goed personeelsbeleid betekent dat medewerkers met plezier en gemotiveerd aan het werk zijn en zich betrokken voelen, en dat er een goede werksfeer en een goed werkklimaat is. Goed personeelsbeleid betekent dat er weinig tot geen “gedoe” is met medewerkers, en dat er rust en duidelijkheid in de organisatie is.

Graag help ik u met een doordacht en praktisch personeelsbeleid, een beleid dat én op papier (of in the cloud) staat én tussen de oren zit. Uitgangspunten daarbij zijn o.a.:

  • Een organisatie levert producten en diensten die door klanten afgenomen worden. D.w.z. denken vanuit de klant, zowel door medewerkers en managers als bij het inrichten van de werkprocessen.
  • Zowel medewerkers en managers als een organisatie (de werkgever) hebben rechten en plichten. En voor allen geldt zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid.
  • In een organisatie is aandacht nodig voor zowel persoonlijke ontwikkeling als organisatieontwikkeling. Dat betekent aandacht voor persoonlijke kernkwaliteiten als kritieke kernkwaliteiten. Dat zijn eigenschappen die onlosmakelijk met een persoon of een taak verbonden zijn.
  • Kernkwaliteiten zijn een combinatie van: zijn, kunnen en kennen.
  • Personeelszorg speelt zich primair af tussen manager en medewerker (m.a.w. personeelsadviseurs zijn coaches van zowel manager als medewerker).
  • Manager en medewerker maken periodiek bindende en haalbare afspraken over brede inzetbaarheid in de komende 1 tot 2 jaar.
  • Betrouwbare en transparante informatie over personeelsbeleid is essentieel. Bijvoorbeeld via een Online Personeelshandboek.
  • Medewerkers moeten zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Het aanbieden van loopbaanbegeleiding  aan medewerkers is daarom zinvol.

Meer weten? Neem contact op.

Secured By miniOrange